Regulamin kodów rabatowych

Niniejszy Regulamin określa zasady stosowania kodów rabatowych w księgarni internetowej Liber.pl

 

I. Słowniczek pojęć używanych w Regulaminie:

 

Kod rabatowy - elektroniczny kod rabatowy w postaci kodu alfanumerycznego, uprawniający Użytkownika do jego realizacji w księgarni internetowej Liber.pl prowadzonym przez Sprzedawcę, w postaci zniżki procentowej naliczanej od wartości zamówienia (bez kosztów przesyłki);


Sprzedawca - Liber S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Zorzy 4, 05-003 Warszawa, tel: +48 22 308 66 55, e-mail: [email protected] Spółka zarejestrowana została przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000823485, NIP 118-22-05-003 , REGON 385329279


Klient / Użytkownik - osoba, która otrzymuje od Sprzedawcy w ramach promocji organizowanej przez księgarnię lub indywidualnego porozumienia ze Sprzedawcą kod rabatowy w zamian za dokonanie określonej czynności, np. zrobienie zakupów na określoną wartość;


Towary - rzeczy oferowane do sprzedaży we wszystkich działach księgarni internetowej Liber.pl;


Data ważności – data, do której można zrealizować kod rabatowy na stronie www.liber.pl i dokonać przy jego wykorzystaniu zakupu towarów;


Sklep - księgarnia internetowa Liber.pl, sprzedająca za pośrednictwem Internetu towary znajdujące się w jego ofercie oraz prowadzący działalność pod adresem internetowym www.Liber.pl;


Regulamin Sklepu – regulamin określający zasady sprzedaży towarów znajdujących się w księgarni internetowej Liber.pl

II. Warunki ogólne.


1. Sprzedawca zobowiązuje się do przekazania Klientowi kodu rabatowego, w ramach organizowanej promocji lub indywidualnego porozumienia z Klientem.
2. Kod rabatowy może być wykorzystany przy zakupie towarów nieobjętych innymi promocjami w księgarni internetowej Liber.pl.
3. Kod rabatowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości ani w części oraz nie może zostać zwrócony Sprzedawcy.
4. Kod rabatowy jest aktywny od momentu przekazania go Klientowi.
5. Otrzymany od Sprzedawcy kod rabatowy jest jednokrotnego użytku.
6. Ważność kodu rabatowego będzie każdorazowo określana w chwili jego przekazania Klientowi.

III. Zasady przekazania i korzystania z Kodu rabatowego.


1. Udostępnienie kodu rabatowego następuje w formie listu elektronicznego wysłanego na adres e-mail Klienta lub przez udostępnienie kodu rabatowego podczas organizowanej przez Sklep promocji.
2. Skorzystanie z przesłanego kodu rabatowego zależy od Klienta. Klient ma możliwość nieskorzystania z przekazanego kodu rabatowego, w takiej sytuacji wystarczy nie wpisywać przekazanego kodu rabatowego w koszyku podczas robienia zakupów w Sklepie.
3. Aby skorzystać z przekazanego przez Sprzedawcę kodu rabatowego należy wpisać podany ciąg znaków w polu "Mam kupon rabatowy" podczas składania zamówienia na stronie Sklepu.
4. Wpisanie kodu rabatowego w wymienionym w ust. 3 polu spowoduje obniżenie wartości zamawianych towarów o wartość procentową przekazanego Klientowi kodu rabatowego. Kod rabatowy można wykorzystać wyłącznie przy zakupie towarów nieobjętych innymi promocjami.
5. Kody rabatowe nie sumują się ze sobą. W zamówieniu może zostać wykorzystany tylko jeden kod rabatowy.
6. Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji kodu rabatowego w przypadku upływu jego terminu ważności. Tym samym kod rabatowy wygasa wraz z upływem jego terminu ważności.

 

IV. Zasady promocji "Rabat za rejestrację"

1. Warunkiem uzyskania jednorazowego rabatu na pierwsze zakupy w wysokości 5% jest zarejestrowanie się w naszym Sklepie Internetowym. Rejestracja powinna nastąpić przed lub w trakcie składania pierwszego zamówienia w trakcie trwania promocji "Rabat za rejestrację".
2. Promocja jest ograniczona czasowo. Informacja o czasie trwania promocji widoczna jest na stronie głównej w formie pop-up.
3. Rabat naliczany jest automatycznie podczas składania pierwszego zamówienia.
4. Rabat naliczany jest tylko dla tytułów nie objętych innymi promocjami.
5. Promocja "Rabat za rejestrację" nie łączy się z kodami rabatowymi.


V. Reklamacje i zwrot towarów.


Wszelkie reklamacje dotyczące wad towarów lub ich zwrotów przy zakupach z użyciem kodu rabatowego będą rozpatrywane na warunkach ogólnych określonych w Regulaminie sklepu.


VI. Postanowienia końcowe.


1. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, zamówienia są realizowane na podstawie Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia
2. Treść niniejszego regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej pod adresem https://liber.pl/pl/i/Regulamin-kodow-rabatowych
3. Wszelkie kwestie nieprzewidziane niniejszym regulaminem reguluje Regulamin sklepu, a także przepisy prawa polskiego, a przede wszystkim kodeksu cywilnego, jak również przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Regulamin obowiązuje od dnia 13.07.2020.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium