loadingimg

Wczytuję dane...

Akceptujemy

Zapłać po przez PatyU - wygodnie i bezpiecznie!


Zapłata kartą kredytową / płatniczą MasterCard Zapłata kartą kredytową / płatniczą VISA Przelew bankowy Zapłata gotówką (przy odbiorze)

Wysyłka książek


Zwroty i reklamacje

Dbamy o prawa naszych Klientów - bezpieczna księgarnia internetowaZakupy w naszym sklepie są bezpieczne, ponieważ w pełni przestrzegamy praw naszych Klientów. Dlatego zakupione książki mogą Państwo zwrócić bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji w terminie 14 dni od otrzymania paczki z zamówieniem. Natomiast wadliwe książki bez problemu oddadzą Państwo do reklamacji.


ZWROTY


Dane adresowe do reklamacji i zwrotów.

LIBER SP. Z O.O.
UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 24
00-325 WARSZAWA
( z dopiskiem zwrot/reklamacja)
Tel. 798 063 091
e-mail: internet@liber.pl

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem (w rozumieniu Art. 22 [1]. KC), może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki lub osobistego odbioru zamówienia. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia: http://liber.pl/_cms/view/4/zwroty-i-reklamacje.html i powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysyłając w/w wypełnione oświadczenie na powyższy adres (pocztą, mailem lub osobiście) oraz dokonać zwrotu towaru do liber.pl.

Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
Prawo Konsumenta od odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku: 

- w którym przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
- w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
- w którym przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
- dostarczeniu treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Liber.pl dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 14 (czternastu) dni na podane przez klienta konta lub gotówką w placówce firmy.

W wypadku zamówień z opłaconym przez Klienta kosztem przesyłki zwracany jest on w wysokości opłaty za najtańszą zwykłą opcję przesyłki.Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do liber.pl.


Jednocześnie informujemy, że liber.pl nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.


Reklamacje

Dane adresowe do reklamacji i zwrotów.

LIBER SP. Z O.O.
UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 24
00-325 WARSZAWA
( z dopiskiem zwrot/reklamacja)
Tel. 798 063 091
e-mail: internet@liber.pl

Towary mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta, o czym Klient będzie poinformowany na Stronie produktowej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w dokumencie gwarancji.
Klient może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (producenta lub dystrybutora) we wskazanych serwisach oraz z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi.
Sklep zobowiązany jest do wydania towaru bez wad. W przypadku stwierdzenia wady towaru Klientowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru i 1 roku od daty stwierdzenia wady towaru. Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Klient może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży.

Reklamowany produkt prosimy odesłać na powyższy adres lub dostaczyć osobiście do liber.pl

Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu z opisem reklamacji. W przypadku reklamacji gier komputerowych albo programów multimedialnych posiadających elektroniczny klucz aktywacyjny, Klient może - według własnego wyboru - dokonać reklamacji poprzez Sklep lub dokonać reklamacji tego typu produktu bezpośrednio, kontaktując się z jego producentem (dystrybutorem), który zobowiązany jest wysłać do Klienta drogą elektroniczną informację o przyczynach usterki.
Liber.pl niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. Liber.pl zwróci Klientowi równowartość ceny towaru. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (paczka ekonomiczna), liber.pl zwraca po rozpatrzeniu reklamacji na podane przez Klienta konto lub gotówką w lokalu firmy.