loadingimg

Wczytuję dane...

Akceptujemy

Zapłać po przez PatyU - wygodnie i bezpiecznie!


Zapłata kartą kredytową / płatniczą MasterCard Zapłata kartą kredytową / płatniczą VISA Przelew bankowy Zapłata gotówką (przy odbiorze)

Wysyłka książek


Regulamin zakupów

Regulamin


Sklep internetowy dostępny pod adresem www.liber.pl prowadzony jest przez firmę:

LIBER SP. Z O.O.
UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 24
00-325 WARSZAWA
NIP: 526 020 19 56
REGON: 012514942
KRS: 0000191356


zwaną dalej liber.pl

Dane rozliczeniowe:

LIBER SP. Z O.O.
UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 24
00-325 WARSZAWA
NR KONTA BANKOWEGO: ING 15 1050 1025 1000 0090 3111 8277 


1. Składanie zamówienia.

Zamówienia należy składać na stronie www.liber.pl dodajac wybrane pozycje do koszyka zamówień i uzupełniając formularz. Do realizacji zamówienia niezbędne jest podanie prawidłowych danych adresowych i kontaktowych.

Ceny towarów. 
Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej liber.pl: 
-podawane są w złotych polskich,
-zawierają podatek VAT,
-nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych,
-nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.

Liber.pl zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych, wyprzedaży i wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

Promocje w liber.pl nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy dostępna jest na stronie: http://liber.pl/_cms/view/1/wysylka-ksiazek.html
W czasie składania zamówienia Klient może wybrać odpowiadającą mu formę płatności i realizacji zamówienia:
- odbiór osobisty w jednym z wybranych punktów w Warszawie, płatny przy odbiorze gotówką lub kartą.
- odbiór osobisty w jednym z wybranych punktów w Warszawie, zamówienie opłacone przelewem, szybkim przelewem* lub kartą*. 
- wysyłka pocztą lub firmą kurierską płacona za pobraniem ( przy odbiorze przesyłki ) 
- wysyłka pocztą lub firmą kurierską, zamówienie opłacone przelewem, szybkim przelewem* lub kartą*

W wypadku instytucji państwowych i samorządowych (szkoły, uczelnie, biblioteki, urzędy) możliwa jest opcja płatności odroczonej.


*) W wypadku tych opcji pośrednikiem w płatności jest firma:
PayU SA
ul. Grunwaldzka 182
60-166 Poznań
weryfikacja@payu.pl
tel. +48 (61) 630 60 05


Do każdego zamówienia dołączany jest paragon fiskalny będący dowodem zakupu i podstawą do ewentualnej reklamacji. Na życzenie ( przez zaznaczenie odpowiedniej opcji ) wystawimy fakturę VAT zawierającą tytuły zamawianych książek. Faktury wystawiane są również dla wszystkich zamówień opłacanych przelewem, PayU lub za pobraniem.


2. Realizacja zamówień

Czas kompletowania zamówienia wynosi do 7 dni roboczych (przeciętnie 1-3 dni robocze, w zależności od tytułów i ilości książek w zleceniu ). Dla zamówień opłacanych przelewem czas ten naliczany jest od momentu wpłynięcia środków na nasze konto. W wypadku tytułów oznaczonych jako przedsprzedaż czas ten naliczny jest od momentu faktycznego ukazania się książki. W wypadku, gdy chwilowo wyczerpie się zapas zamówionej pozycji, czas realizacji zamówienia zostaje wydłużony o okres, potrzebny na sprowadzenie nowej dostawy - klient jest o tym informowany telefonicznie lub poprzez e-mail. Możliwe jest uzgodnienie częściowej realizacji lub zamiany tytułów za rozliczeniem.

Po skompletowaniu zamówienia informujemy emailowo o nadaniu paczki lub możliwości odbioru osobistego.

Do czasu potrzebnego na skompletowanie zamówienia w wypadku zamówień realizowanych wysyłkowo należy doliczyć czas dotrzebny firmie spedycyjnej na dostarczenie przesyłki dostępny na stronie: http://liber.pl/_cms/view/1/wysylka-ksiazek.html

W czasie odbioru przesyłki prosimy o sprawdzenie jej stanu, w przypadku stwierdzenia uszkodzeń wskazanym jest w miarę możliwości by wraz z pracownikiem poczty lub firmy kurierskiej spisać protokół szkody.

3. Zwroty


Dane adresowe do reklamacji i zwrotów.

LIBER SP. Z O.O.
UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 24
00-325 WARSZAWA
( z dopiskiem zwrot/reklamacja)


Tel. 22 849 12 65

e-mail: liber@liber.pl

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem (w rozumieniu Art. 22 [1]. KC), może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki lub osobistego odbioru zamówienia. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia: http://liber.pl/_cms/view/4/zwroty-i-reklamacje.html i powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysyłając w/w wypełnione oświadczenie na powyższy adres (pocztą, mailem lub osobiście) oraz dokonać zwrotu towaru do liber.pl.

Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
Prawo Konsumenta od odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku: 

- w którym przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
- w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
- w którym przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
- dostarczeniu treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Liber.pl dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 14 (czternastu) dni na podane przez klienta konta lub gotówką w placówce firmy.

W wypadku zamówień z opłaconym przez Klienta kosztem przesyłki zwracany jest on w wysokości opłaty za najtańszą zwykłą opcję przesyłki.

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do liber.pl.
Jednocześnie informujemy, że liber.pl nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.


4. Reklamacje

Dane adresowe do reklamacji i zwrotów.

LIBER SP. Z O.O.
UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 24
00-325 WARSZAWA
( z dopiskiem zwrot/reklamacja)
Tel. 22 849 12 65

e-mail: liber@liber.pl

Towary mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta, o czym Klient będzie poinformowany na Stronie produktowej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w dokumencie gwarancji.
Klient może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (producenta lub dystrybutora) we wskazanych serwisach oraz z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi.
Sklep zobowiązany jest do wydania towaru bez wad. W przypadku stwierdzenia wady towaru Klientowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru i 1 roku od daty stwierdzenia wady towaru. Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Klient może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży.

Reklamowany produkt prosimy odesłać na powyższy adres lub dostaczyć osobiście do liber.pl

Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu z opisem reklamacji. W przypadku reklamacji gier komputerowych albo programów multimedialnych posiadających elektroniczny klucz aktywacyjny, Klient może - według własnego wyboru - dokonać reklamacji poprzez Sklep lub dokonać reklamacji tego typu produktu bezpośrednio, kontaktując się z jego producentem (dystrybutorem), który zobowiązany jest wysłać do Klienta drogą elektroniczną informację o przyczynach usterki.
Liber.pl niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. Liber.pl zwróci Klientowi równowartość ceny towaru. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (paczka ekonomiczna), liber.pl zwraca po rozpatrzeniu reklamacji na podane przez Klienta konto lub gotówką w lokalu firmy.


5. Polityka prywatności

I. Administrator Danych OsobowychPrzekazane nam przez Państwa dane osobowe związane z rejestracją i dokonywaniem zakupów w Sklepie Internetowym Liber.pl przetwarzane są przez spółkę Liber Sp. z o.o. mieszczącą się w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 24. Spółka Liber jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000191356 NIP: 526 -020 –19-56 REGON 012514942 o kapitale zakładowym w wysokości 150 000 zł., która jest administratorem tych danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. 2014 r. , poz. 1182 ze zm.)II. Cel przetwarzania danych osobowychPowierzone nam przez Państwa dane, takie jak: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, adres dostawy zamówionego towaru przetwarzane są w następujących celach:1. W celu realizacji składanych przez Państwa zamówień, w tym ich modyfikacji i przyjmowania ewentualnych zwrotów w ramach odstąpienia od umowy zakupu.

2. W celu informowania Państwa o statusie zamówienia

2. W celu rozpatrywania zgłaszanych przez Państwa reklamacji

3. Jeśli wyrazili Państwo również zgodę na otrzymywanie newslettera i ofert promocyjnych za pośrednictwem poczty elektronicznej (email i SMS) Państwa dane będą przetwarzane w celu informowania Państwa o aktualnej ofercie i promocjach Liber Sp. z o.o.III. Dobrowolność podania danych osobowych i zakres ich modyfikacjiPodanie przez Państwa swoich danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do założenia konta i realizacji zamówienia. Nie wyrażenie zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych może uniemożliwić nam świadczenie Państwu usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Państwa zakupów w sklepie internetowym Liber.pl

W każdej chwili mogą Państwo uzyskać dostęp do swoich danych (w tym otrzymać ich kopię), żądać ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania a także przeniesienia danych do wskazanego przez Państwa administratora danych osobowych, jak również mogą Państwo wnieść skargę na to, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane, do organu właściwego dla ochrony danych osobowych.
W każdej chwili mogą Państwo również cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub je zmodyfikować, kontaktując się z nami drogą elektroniczną tzn. pisząc na adres internet@liber.pl lub telefonicznie, dzwoniąc pod numer 22 849 12 65

Mogą Państwo również samodzielnie dokonać modyfikacji swoich danych osobowych logując się na stronie liber.pl a następnie, w sekcji „moje konto”, zmodyfikować swoje dane samodzielnie.   
Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania związane ze sposobem przetwarzania Państwa danych lub jeśli chcą Państwo skorzystać z przysługujących Państwu uprawnień, proszę kontaktować się z nami również za pośrednictwem wskazanych powyżej danych kontaktowych.IV. Zasady bezpieczeństwa


Liber Sp. z o.o. zapewnia bezpieczeństwo Państwa danych osobowych poprzez zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych mających na celu ochronę danych przed ich nieuprawnionym przetwarzaniem, udostępnianiem nieuprawnionym osobom i podmiotom jak również ochronę przed ich przypadkowym zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą.

Dane osobowe Klientów traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne. Nie mają do nich dostępu osoby trzecie.

Liber Sp. z o.o. dokłada najwyższej staranności, aby dane osobowe były:  • poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,

  • uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,

  • adekwatne, odpowiednie i nie nadmiarowe,

  • dokładne i aktualne,

  • nie przechowywane dłużej niż to konieczne,

  • przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom, których dotyczą, w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania,

  • bezpiecznie przechowywane,

  • nie transferowane bez odpowiedniej ochrony.

Prosimy pamiętać o następujących zasadach bezpieczeństwa:1Po każdorazowym odejściu od komputera lub opuszczeniu witryny Sklepu kliknąć na link „wyloguj się” znajdujący się na samej górze strony.
2. Prosimy Państwa nieudostępnianie osobom trzecim loginu i hasła do konta.
3. Informujemy, że pracownicy Liber Sp. z o.o. nigdy nie zwracają się do Klientów z prośbą o udostępnianie hasła dostępowego do konta.IV. Informacje techniczne

Sklep jest dostępny pod adresem internetowym www.liber.pl i w swoich bazach posiada dane pochodzące z następujących źródeł:

Logi serwera - informacje dotyczące wykorzystania serwisu przez Klientów oraz ich adresów IP są zbierane na podstawie analizy logów dostępowych. Informacje te wykorzystywane są zarówno w celach technicznych, związanych z administrowaniem strony sklepu, jak również w celach statystycznych. Informacje pochodzące z logów serwera mają charakter anonimowy i nie pozwalają na identyfikację użytkownika.

Pliki Cookies - są to informacje, które serwer zapisuje na dysku komputera Klienta, dzięki czemu może on być „rozpoznany” przy ponownej wizycie. Pozwalają one Sklepowi na dostarczanie informacji dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Klienta. Istnieje możliwość wyłączenia s w ustawieniach przeglądarki – utrudnia to korzystanie ze Sklepu, lecz nie uniemożliwia go. Informacje pochodzące z s mają charakter anonimowy i nie pozwalają na identyfikację użytkownika. Szczegółowy opis Plików Cookies wykorzystywanych przez witrynę Liber.pl znajdą Państwo w dokumencie „Polityka Cookies” oraz tutaj (link do Polityki Cookies)